Obvykle ceny dopravy :

PRI DOPRAVE OBRICH MODELU V NADROZMERNYCH BALICICH MUZE BYT DOPRAVNE VETSI NEZ 165 KC V ZAVISLOSTI NA VELIKOSTI BALIKU A RYCHLOSTI PREPRAVY.Zpět na obsah